P

H

Kik vagyunk?

A PontJézus egy olyan felekezetközi keresztény kezdeményezés, amely az online tér adta lehetőségek kiaknázásával szeretné minél hatékonyabb megosztani az evangéliumot.

KÜLDETÉSÜNK

Az internet megjelenésével és széleskörű elterjedésével egy egészen új korszak kezdődött meg a keresztyén misszió történetében. Egy olyan, szinte minden magyar család által használt kommunikációs eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy most már túlzás nélkül állíthatjuk: Isten felszabadító üzenetét elérhetővé tehetjük minden egyes otthonban.
Isten szeretetétől szorongatva be akarunk lépni ezen az evangélium terjesztésére megnyíló kapun. Miközben az internet megjelenést biztosít a legkülönfélébb (az embert segítő és megnyomorító) tartalmak számára, szeretnénk, ha a Legcsodálatosabb Történet is megismerhető lenne rajta keresztül magyarul. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak templomokban, gyülekezeti termekben vagy keresztyén alkalmakon rögzített hanganyagokat vagy videókat lehessen megtekinteni, hanem kifejezetten az internetre készült, evangéliumi kurzusok, videók is felkerüljenek az információs szupersztrádára – a ma embere számára is érthető és élvezhető formában.
Fiataljaink és egyre több idős ember a szabadidejük jelentős részét weboldalról weboldalra szörfölve töltik el. Krisztus tanítványaiként felelősnek érezzük magunkat, hogy ott keressük fel az embereket, ahol vannak: számítógépük előtt ülve. Hisszük: Isten online is kopogtatni akar az emberi szívek ajtaján.

A pontJézus alapkoncepciója négy „lépcsőfokból” áll:
1. Hozzáférés (az első találkozási felület az érdeklődőkkel),

2. Megismerés (a keresztyén örömhír alapigazságainak bemutatása),

3. Növekedés (a hitbeli növekedést segítő tartalmak),

4. Megosztás (a hitünk továbbadására bátorító és felkészítő anyagok).

A pontJézus magyarországi alapítói: a Timóteus Társaság és a Fiúság Akadémia. Küldetésünk Jézus Krisztus egyetemes missziói parancsán nyugszik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19)

Meg vagyunk győződve arról: Isten Lelke nem elutasítja, hanem felhasználja az internet eszközét arra, hogy Jézusnak új tanítványokat hívjon el. Krisztus a világunk virtuális részére is ki akarja terjeszteni az embert helyreállító uralmát.

SZOLGÁLATUNK

A pontJézus hálózat magyarországi csapata azért alakult meg, hogy a XXI. századi magyarság a keresztyén jó hírt az interneten keresztül is megismerhesse. Kapcsolatba szeretnénk kerülni mindazokkal, akik az életükre – tudatosan vagy nem tudatosan – hiteles és megalapozott evangéliumi válaszokat keresnek. Célunk, hogy a keresőket Jézushoz, a tanítványokat pedig egyre érettebb hitre segítsük – olyan hitre, hogy offline is elköteleződjenek egy keresztyén közösség mellett. „Felfedező” kurzusainkkal a keresztyén tanítás és élet minden fontos szeletét igyekszünk lefedni.

Szolgálatunkat Somody Imre vezeti. A kurzusok teológiai tartalmáért a Fiúság Akadémia két tanára, Sípos Alpár Szabolcs és Kozák Péter felelős. A pontJézus hálózat magyarországi megismertetését illetve a webes felületet Görbicz Győző fogja össze.

Specialitásunk, hogy a „Felfedező” kurzusainkra jelentkezők mellé egy-egy mentort rendelünk, akivel a tanfolyamra bejelentkező folyamatosan megoszthatja gondolatait, kérdéseit és gondjait levelezési rendszerünkön keresztül. Az E-mentor saját evangéliumi hitével és bölcsességével személyesen támogatja a kurzuson lépésről lépesre haladót abban, hogy Jézus tanítványaként előre juthasson a keresztyén hit – életünket forradalmasító – útján. Az E-mentorok koordinátora Szalai Andrea, akinek sok éves tapasztalata van online tanítványozási programokkal. Jelenleg tizennégy mentorunk várja a „Miért pont Jézus?” című kurzust elkezdő érdeklődőket. A közeljövőben tervezzük internetes mentori csapatunk bővítését, akiket időről időre képzésekkel és internetes konferenciákkal segítünk szolgálatukban.

Határozott szándékunk a kurzusok számának növelése sokszínű tematikával, amelyek egymást jól kiegészítve a keresztyén hit egészét lefedik, és Jézus újdonsült tanítványait fokozatosan egyre szilárdabb meggyőződésre és szent életre ösztönzik. Jelenleg honlapunkon a „Miért pont Jézus?” és az „Alapvetések”, “Ismerd meg, ki vagy valójában!”, “Céltudatos Élet” című kurzusaink érhetők el. Negyedévente egy újabb kurzust tervezünk indítani.

ÉRTÉKEINK

Személyesség: Az E-mentor-rendszerrel, a honlapra felkerülő bizonyságtételekkel illetve a kurzusok tartalmi és formai elemeivel (kérdések, példák, képi világ, videók, filmajánlatok stb.) mind-mind azt szeretnénk elérni, hogy a tanfolyamainkat elvégzőknek egy igazán személyes élményben legyen részük. A XXI. századi keresztyénségnek elsőrendű célja kell hogy legyen a mindent átjáró elszemélytelenedés legyőzése.

Korszerűség: Kötelességünknek érezzük, hogy a technikai vívmányokat is Isten dicsőségének szolgálatába állítsuk. Mindent elkövetünk azért, hogy a keresztyénség igazságai a mai korunknak megfelelő formában, színesen és élvezetesen jelenjenek meg legújabb kommunikációs eszközeinken. Ugyanakkor tudjuk, hogy a korszerűségre való törekvésünk sosem eredményezheti a valódi keresztyénség éles, radikális igazságainak „felhígítását”. A keresztyén üzenet minden korban szembemegy világunk alapvető énközpontúságával, szeretetlenségével és kiüresedett vallásosságával.

Evangéliumi tartalom: A Szentháromság Isten szeretetét és bölcsességét akarjuk közvetíteni, amelynek középpontjában Jézus – minket tökéletesen megváltó – kereszthalála áll. Hisszük: az isteni kegyelem – Krisztus által – minden rosszat és bűnt képes megbocsátani és helyreállítani, s nemcsak az életünk felszínét kapargatja meg, hanem az emberi lélek mélységeit is eléri, s az életünk teljességére jelentőséggel bír. Tanításunkat a teljes bibliai – ó- és újszövetségi – kijelentésre alapozzuk.

Életközpontúság: Szeretnénk bemutatni, hogy a keresztyén tanítás nem életidegen, ezzel is elősegítve azt, hogy az emberek újra felfedezzék Isten sokszínű üzenetének jelentőségét posztmodern világunkban. Kurzusainkat olyan tartalom jellemzi, amely „életszagú”: a mindennapok problémáira, harcaira, kérdéseire keresi Isten örök érvényű bibliai válaszait.

Gyülekezet: A pontJézus hálózat egy felekezeti határokat átívelő missziós szolgálat és nem gyülekezet. Abban is igyekszünk segítséget nyújtani, hogy a kurzusainkat elvégzők – lehetőleg a lakókörnyezetükben – egy élő gyülekezet elkötelezett tagjai legyenek, hiszen a keresztyén örömhír valódi szeretetközösséget hoz létre Jézus tanítványa között.

REMÉNYSÉGÜNK

Folyamatosan imádkozunk azért, hogy a pontJézus hálózat evangéliumot terjesztő, internetes szolgálata Isten Lelkének friss erejét és új színt vigyen a magyar keresztyén misszióba, s mennyei Atyánk mindenható kezében hatékony eszköz legyen abban, hogy újabb és újabb tanítványok köteleződjenek el Jézus Krisztus megváltói műve és uralma mellett. Kurzusaink és E-mentor-csapatunk bővítésével évről-évre egyre több embert szeretnénk elérni hazánkban. Kiemelt célunk, hogy felekezettől függetlenül egyre több keresztyén gyülekezettel és szolgálattal partneri kapcsolatba kerüljünk gyümölcsöző együttműködés érdekében. Szolgálatunkhoz anyagi támogatókat is keresünk. Hisszük, hogy arról a szolgálatról, ami az Úrtól lett, ő – szerető Atyaként – gondoskodik is.

0

Résztvevők száma

0

Elkezdett kurzusok

0

Befejezett kurzuk

Kurzusaink

A pontJézus szolgálat egy olyan rendszert épít fel, amely két alapvető pilléren nyugszik:

 

Kurzusok:

Ezek a kurzusok nem magas teológiai művek, hanem egy bizonyos témát vagy problémakört járnak körül és olyan nyelvezetben íródnak, amelyek mind a keresztények, mind a hit után érdeklődők számára érthetőek.

E-mentorok:

Minden érdeklődő, aki bejelentkezik a rendszerbe kap maga mellé egy e-mentort. Ez egy olyan személy, akinek a kurzussal kapcsolatos kérdéseit felteheti, illetve remélhetőleg egy olyan kommunikáció tud kialakulni kettőjük között, ami előre viszi a résztvevőt a hitéletében, illetve a Krisztushoz vezető úton.

X

N